Krin Sten is ontstaan uit het grote Kwakukoor waarmee wijlen dirigent Ruud Duurvoort in de zomer van 2001 de toenmalige Surinaamse president Ronald Venetiaan op het Kwaku toernooi toezong. Hetzelfde koor zong ook bij het overlijden van Jagernath Lachmon en Henk Arron. Het koor heeft een repertoire bestaande uit gospels, spirituals, soko’s, soul en meer. Terwijl het grote Kwakukoor een gelegenheidsformatie was, begon Florence Accord-Tevreden, de rechterhand (secretariaat, organisatie, enzovoorts) van Ruud Duurvoort met een vaste selectie uit het Kwakukoor te zingen. Krin Sten was geboren.